249k - Chỉ 50 suất cuối cùng. Balo siva F1 no restock

249k - Chỉ 50 suất cuối cùng.

Balo siva F1 no restock

https://sivabag.com/balo-siva-f1-full-mau

Đặt hàng ngay tại bài post hoặc inbox shop nha

Hàng sale cụ thể: Chỉ bị bẩn nhẹ lớp vải bên trong. Còn lại ok hết nha.

Giỏ hàng( Sản phẩm)