Balo siva cá ngựa Limited 1/2 white or black

Balo siva cá ngựa Limited 1/2 white or black

Do lượt mua hàng khá nhiều nên Quý Khách nào đặt hàng mà bị hết thì vui lòng chờ đợt 2 nha. Thời gian sẽ thông báo sau. Trân trọng cảm ơn.