Giảm giá

Chính sách giảm giá khách hàng thân thiết

Chúng tôi luôn trân trọng từng khách hàng, và đặc biệt ưu đãi cho những khách hàng quay trở lại mua hàng tại sivabag.com. Chương trình giảm giá áp dụng như sau:

- Hóa đơn mua hàng đang có nhiều chương trình giảm giá áp dụng thì mặc định chúng tôi sẽ chọn chương trình giảm giá cao nhất cho Quý khách hàng. Không áp dụng cộng dồn với các chương trình giảm giá khác.

- Khách hàng mới mua từ 2 sản phẩm trở lên chúng tôi sẽ giảm giá 5%/tổng hóa đơn.

- Khách mua lần 2: giảm 5%/tổng bill

- Khách mua lần 3: giảm 10%/tổng bill

- Khách mua lần 4: giảm 15%/tổng bill

- Khách mua lần 5: giảm 20%/tổng bill

- Chúng tôi chỉ được phép áp dụng chính sách giảm giá khi Quý khách yêu cầu.

Giỏ hàng( Sản phẩm)