Giảm giá

Chính sách giảm giá khách hàng thân thiết

Chúng tôi luôn trân trọng từng khách hàng, và đặc biệt ưu đãi cho những khách hàng quay trở lại mua hàng tại sivabag.com. Chương trình giảm giá áp dụng như sau:

- Hóa đơn mua hàng đang có nhiều chương trình giảm giá áp dụng thì mặc định chúng tôi sẽ chọn chương trình giảm giá cao nhất cho Quý khách hàng. Không áp dụng cộng dồn với các chương trình giảm giá khác.

- Trường hợp: Khách hàng mới mua từ 2 sản phẩm trở lên hoặc khách hàng quen quay lại mua hàng chúng tôi sẽ giảm giá 5% / tổng hóa đơn. Nhiều chương trình giảm giá khủng dành cho khách hàng thành viên.

- Chúng tôi chỉ được phép áp dụng chính sách giảm giá khi Quý khách yêu cầu.

{

Giỏ hàng( Sản phẩm)