Nếu là Bạn thì Bạn chọn cái nào ?

Cái nào là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Bạn ? Siva HERO hay Siva TRUTA ?

Link 2 sản phẩm:

https://sivabag.com/siva-hero-cao-cap

https://sivabag.com/siva-truta-i13-3-xanh-coban

 

 

 

 

Giỏ hàng( Sản phẩm)