ship

Thời gian giao hàng tại Hồ Chí Minh là 1-2H và khu vực tỉnh thành khác là 2-3 ngày.

Đơn hàng sẽ được giao tối đa 3 lần. Khi hàng được giao đến khách hàng thoải mái đồng kiểm sản phẩm nếu không có vấn đề gì người nhận vui lòng hoàn tất việc thanh toán với nhân viên giao hàng.

Nếu không hài lòng về sản phẩm hoặc có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào có thể không nhận sản phẩm và không mất phí.