Thanh toán

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank )

Số tài khoản: 0441000682043

Chủ thẻ: Nguyễn Hữu Tài