Tuyển dụng

Gửi hồ sơ qua email: hotrosivabag@gmail.com

1. TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

2. TUYỂN THIẾT KẾ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

3. TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP

4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH B2B

5. TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

6. TUYỂN CÔNG NHÂN