Tuyển dụng

Gửi hồ sơ qua email: hotrosivabag@gmail.com

1. TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

2. TUYỂN THIẾT KẾ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

3. TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP

4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH B2B