Hợp tác B2B Doanh Nghiệp

SIVA hợp tác với tất cả các doanh nghiệp quà tặng thương mại có nhu cầu đặt sản xuất balo, túi laptop, lót chuột, phụ kiện, nguyên liệu,.....

SIVA trực tiêp sản xuất không qua trung gian với giá ưu đãi cho doanh nghiệp