Tuyển chọn nghiêm ngặt chất liệu để sản xuất Balo Siva

Tuyển chọn nghiêm ngặt chất liệu để sản xuất Balo Siva

Mút Eva cao cấp

Mút Eva cao cấp

Chất liệu hàn quốc neoprene

Chất liệu hàn quốc neoprene