Kiểm tra tên model laptop chỉ 5 giây

Đầu tiên hãy nhấn tổ hợp phím Windows + R  để hộp Run xuất hiện. Sau đó dxdiag vào ô Open và nhấn OK lúc này cửa sổ DirectX xuất hiện

Trên cửa sổ DirectX bạn sẽ thấy tất cả các thông tin về cấu hình máy cũng như các thành phần khác.

Bây giờ Bạn có thể cung cấp tên Model Laptop để Siva tư vấn cho Bạn 1 chiếc túi vừa ý nhất.

Xin cảm ơn