Sản xuất Phôi lót chuột màu đen

Khách nào muốn đặt phôi lót chuột  thì báo em. Em sản xuất Phôi lót chuột kích thước theo yêu cầu. Kích thước nào em cũng làm được